Arengukava, põhimäärus, päevakava

VILJANDI LASTEAED MÄNNIMÄE PÕHIMÄÄRUS 

www.riigiteataja.ee/akt/413062012017

 

VILJANDI LASTEAED MÄNNIMÄE

ARENGUKAVA 2024-2028 https://www.riigiteataja.ee/akt/423122023021

 

 

PÄEVAKAVA

·     Lasteaed on avatud igal tööpäeval 7.00 – 19.00

7.00

Laste saabumine, mäng, vabategevus     

 8.30

Sõime-ja aiarühmade hommikusöök

 8.20 ja 8.45

Vanemate aiarühmade hommikusöök söögitoas

 9.00 - 12.30

Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused (hommikuring, muusika- , ujumis- ja liikumistegevused), organiseeritud mängud, õuetegevused (õuesõpe, sportlikud tegevused, vaba mäng, jalutuskäigud, õppekäigud, liikumismängud)

 12.00

Sõimerühmade lõunasöök

 12.30

Aiarühmade lõunasöök

 12.10 ja 12.45

Vanemate aiarühmade lõunasöök söögitoas

 12.45 - 14.30

Sõimerühma päevane puhkeaeg

Aiarühma puhkeaeg valikuvõimalusega une ja mängu vahel

 

Arendavad ja sportlikud huvitegevused. Mäng ja vabategevus. Individuaalne töö lastega.

 15.30

Sõime-ja aiarühmade õhtuoode

 15.20 ja 15.45

Vanemate aiarühmade õhtuoode söögitoas

 16.00 – 18.45

Vaba mäng. Individuaalne töö lastega. Laste koju saatmine. Koostöö lastevanematega

 19.00

Paneme lasteaia uksed lukku

·        Lasteaia päevakava on paindlik, kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ja täiskasvanu planeeritud õppe- ja kasvatustegevus. 

1. jaanuarile, 24. veebruarile, 23. juunile ja 24. detsembrile vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra. Lasteaed on avatud 16.00-ni 

 

 

print