Erivajadused

Vastuvõtt erivajadustega laste rühma toimub lapsevanema avalduse ja komisjoni otsuse alusel.  

Avalduse esitamiseks pöörduda Viljandi Linnavalitsuse haridusspetsialist poole, aadressil Johan Laidoneri plats 5

Maie Joala maie.joala@viljandi.ee 

telefon 435 4764

Lasteaias on 3 rühma erivajadustega lastele: üks rühm kehapuudega lastele ja 2 tasandusrühma.

Erivajadustega laste rühmas töötavad õpetaja (või õpetajad) ja/või õpetaja assistent, õpetaja abi, vajadusel tugiisik.

 

Kehapuudega laste rühm on mõeldud füüsilise erivajadustega lastele.

Tasandusrühmad on mõeldud kõnepuude ja –häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lastele.

Selle alla kuuluvad:

* Esmased kõnepuuded (alaalia, düsartria, kogelus, lapseea afaasia)

* Teisased kõnepuuded spetsiifilise arenguhäirega lastele (tulenevalt intellekti- või meelepuudest, aktiivsus- ja tähelepanuhäirest või autismispektrihäirest)

 

Tasandus- ja kehapuudega laste rühma suunatakse laps nõustamismeeskonna otsusega ning siin käib kuni 12 eri vanuses last. Esmase kõnepuudega lapse jaoks on tähtsaim spetsialist logopeed, kes oskab ja saab teda kõige rohkem aidata. Teisaste kõnepuuete ja kehapuuetega lastele on kõige tulemuslikum tugispetsialistide – logopeedi, psühholoogi, eripedagoogi ja tegevusterapeudi ning psühhiaatri koostöö.

 

 

LOGOPEED SOOVITAB

Kasulik kirjandus lapse kõne arendamiseks:

1. Viivi Kuus „Kips-kõps külla” (lapse kõne esimesed sammud).

2. Erika Kalamees „Kus mu pöial?” (sõrmemängud).

3. „Hopsadi-Huu, võimlemas on suu!”(hääldusliigutuste harjutuste kogumik).

3. Logopeedide Ühingu leheküljel on välja toodud lapse kõne areng vanuse 2-7 aastat https://www.elu.ee/lapse-kone-areng/

4. Arendav arvutimäng: www.frepy.eu Mäng toimib viies keeles, kaasa arvatud nii eesti kui vene keel. Nende valmimisel on abiks olnud õpetajad, logopeedid ja eripedagoogid.

 

 

print