Lingid

Viljandi linn www.viljandi.ee

MTÜ Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad blogi viljandimaatel.blogspot.com/

Viljandimaa Tervisetuba www.viljandimaa.ee/tervis/

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava www.riigiteataja.ee/akt/12970917?leiaKehtiv

Õpetajate Leht www.opleht.ee

Haridus- ja Teadusministeerium alushariduse info www.hm.ee/index.php

Terviseinfo (töövahendid ja info tervise edendamiseks ning suhtlemine mõttekaaslaste ja kolleegidega) www.terviseinfo.ee

Laste hammaste tervis kiku.hambaarst.ee/artiklid/lapsevanem/

Tervisliku toitumise informatsioon http://toitumine.ee/

 

 

print