Rühmad

Meie lasteaias on 11 rühma:

  • 2 sõimerühma 1,5. - 3. aasta vanustele lastele
  • 6 aiarühma 3. - 7. aastastele lastele

     3 erirühma:

  • üks rühm kehapuudega 2.-8. aastastele lastele,
  • 2 tasandusrühma 2. - 8. aastastele kõnepuuetega lastele

 

print