Tervisedendus

2001. aastast kuulub Männimäe lasteaed Viljandimaa Tervist Edendevate Lasteaedade võrgustikku. Lasteaia tervisenõukogu tegeleb järjepidevalt tervise edendamise ja tervisekasvatusega, ennetades esilekerkivaid terviseohte. Püüame parandada lasteaia keskkonda tervikuna. Lasteaial on igaks õppeaastaks oma tervisedenduse tegevuskava, mis on kooskõlas lasteaia arengukavaga.

Igal aastal kaardistame turvalisuse tagamiseks ohukohti (vigastuste vältimiseks) ning tegeleme ohukohtade kõrvaldamisega. Igal aasta tehakse lasteaias riskianalüüs- see on võimalike õnnetuste ja riskiallikate süstemaatiline kindlaksmääramine, hindamine ja ennetustegevuste kavandamine.

Iga koolieelse lasteasutuse eesmärk on luua keskkond, mis on ohutu ja turvaline nii lastele, personalile kui ka kõigile lasteasutust
külastavatele inimestele.

EUROOPA KOOLIPIIMA PROGRAMM 

Männimäe lasteaed jagab Euroopa koolipiima programmi alusel Euroopa Liidu poolt subsideeritud piimatooteid.

Parim toiduane oleks ju selline, mis annaks organismile kõik vajalikud toitained, vitamiinid, mineraalained ja kiudained. Arstid on kindlaks teinud, et kõige lähemal parimale toiduainele on piim. Piim sisaldab suure hulga organismile vajalikke aineid. Lisaks teistele ainetele on piimas mitmeid vitamiine: A, D ja E. 

 Euroopa Liidu koolipiima programm ei käsitle mitte ainult piima.

See hõlmab piima, jogurtit, juustu, petipiima ja muidki maitsvaid piimatooteid, mis on õige toitumise ja tasakaalustatud menüü jaoks olulised.

ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/index_et.htm

 

EUROOPA LIIDU KOOLIPUUVILJA TOETUS

Koolidele ja lasteaedadele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist, sealhulgas vähendada ülekaalulisust.

Koolipuuviljakava raames võib puu- ja köögivilja pakkuda koolieelsete lasteasutuste lastele ja haridusasutuste 1.–5. klassi õpilasteleKehtestatud toetusmäära ulatuses võib lastele pakkuda puu- ja köögivilja vabalt valitud arv kordi õppenädalas.

Soovituslik ühekordne kogus lapse kohta on 80 - 100 g.

Koolipuuviljakava raames jagatud puu- ja köögiviljad peavad laste tavapärasele toidule looma lisandväärtuse, seega ei saa koolipuuviljatoetuse raames jagatav toode olla sama, mida samal ajal pakutakse põhimenüüs, samuti ei tohi põhimenüü asendada puu- ja köögivilja.

www.pria.ee/et/toetused/valdkond/euroopa_liidu_toiduprogrammid/koolipuuviljatoetus/

print