Turvaline ja tervist edendav lasteaed

2001. aastast kuulub Männimäe lasteaed Viljandimaa Tervist Edendevate Lasteaedade võrgustikku. Lasteaia tervisenõukogu tegeleb järjepidevalt tervise edendamise ja tervisekasvatusega, ennetades esilekerkivaid terviseohte. Püüame parandada lasteaia keskkonda tervikuna. Lasteaial on igaks õppeaastaks oma tervisedenduse tegevuskava, mis on kooskõlas lasteaia arengukavaga.

 

Turvalisus

Iga koolieelse lasteasutuse eesmärk on luua keskkond, mis on ohutu ja turvaline nii lastele, personalile kui ka kõigile lasteasutust külastavatele inimestele.

Igal aastal kaardistame turvalisuse tagamiseks ohukohti (vigastuste vältimiseks) ning tegeleme ohukohtade kõrvaldamisega. Igal aasta tehakse lasteaias riskianalüüs - see on võimalike õnnetuste ja riskiallikate süstemaatiline kindlaksmääramine, hindamine ja ennetustegevuste kavandamine.

Keskkonna riskianalüüsis ja ohutegurite kõrvaldamise tegevuskavas väljatoodud tegevused toimuvad koostöös Kinnisvarahaldusametiga.

LOE LISAKS

www.mannimae.ee/media/Turvalisus.pdf

 

 

print