Üldinfo

Vaadake meie tegemisi siit: (Lasteaed Männimäe video)

 

VILJANDI LASTEAED MÄNNIMÄE VISIOON

Meie lasteaias on õnnelikud lapsed, rahulolevad vanemad, arenev personal.

ASUME Riia mnt 93, Viljandi 71009

  • kauni Viljandi järve kõrgel kaldapealsel
  • männimetsa vahetus läheduses
  • eemal tiheda liiklusega tänavatest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Männimäe Lasteaias on kasutusel elektrooniline internetipõhine e-keskkond STUUDIUM aadressil: https://lasteaedmannimae.ope.ee/

Lasteaia logo: Männikäbi sümboliseerib ühtset rõõmsat laste peret, keda ühendab suur ja võimas männipuu – lasteaed nimega Männimäe.

Lasteaiamaja on ehitatud 1979.aastal 280 lapsele, 12 rühmale, 

Lasteaias: 200 last, 11 rühma

  • maja on kahekorruseline ning koosneb kolmest korpusest
  • lasteaias on spordisaal, muusikasaal ning bassein ujumiseks
  • lasteaeda ümbritseb aiaga piiratud õueala
  • mänguväljakud, spordiväljak ja õpperada. 

Teeninduspiirkond: Viljandi linn, erirühmade lastele ka Viljandi maakond.

Viljandi Lasteaed Männimäe Põhimäärus

SOOVIAVALDUS MEIE LASTEAEDA TULEKUKS TÄIDETAKSE VILJANDI LINNAVALITSUSES vaata lisaks

 Viljandi linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lasteaias on

  • 2 sõimerühma 1,5 - 3 aasta vanustele lastele,
  • 6 rühma 3 - 7 aastastele lastele,
  • 3 erirühma:1 rühm kehapuudega 2 - 8  aastastele lastele ja 2 tasandusrühma 2 - 8 aastastele kõnepuuetega lastele .

Rühmade nimed: Mõmmikud, Päikesekiir, Vikerkaar, Lepatriinu, Õnneseen, Pihlakas, Tammetõru, Vahtrapuu, Kastan, Pähklike, Oravake.

Männimäe Lasteaed kuulub 2001.aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku ja aastast 2012 on liitunud Lastekaitse Liidu projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed". 2017.-2018. õppeaastast kasutatakse õppetöös põrandaroboteid Bee-Bot ja Blue-Bot, mis hangiti koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega (HITSA).

 

               HITSA Innovatsioonikeskus 

 

Viljandi Lasteaias Männimäe teostab riiklikku järelevalvet Haridus- Ja Teadusministeeriumi ekspert Pärje Ülavere ja teenistuslikkku järelevalvet Viljandi Haridus- ja Kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido. 

 

     

print