Missioon ja väärtused

 

VILJANDI LASTEAED MÄNNIMÄE VISIOON 

MEIE LASTEAIAS ON ÕNNELIKUD LAPSED, RAHULOLEVAD LAPSEVANEMAD, ARENEV PERSONAL

 

VILJANDI LASTEAED MÄNNIMÄE MISSIOON lapse ealisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:

 • luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav

 • hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut

 • anda lastele hea koolieelne ettevalmistus soodustamaks edasiste õpingute edukust

 

VILJANDI LASTEAED MÄNNIMÄE VÄÄRTUSED

 • Koostöö

 • Hoolivus

 • Huumorimeel

 • Lugupidamine iseenda ja teiste vastu

 • Loovus

 • Loodusarmastus, loodushoid

 • Lapsepärasus, lapsesõbralikkus

 • Laste igakülgne õpetamine ja arendamine

 • Sõbralikkus

 • Abivalmidus

 • Tähelepanelikkus

 • Töökus

 • Positiivsus

 • Kohusetundlikkus

 • Mõistmine

 • Viisakus

 • Ausus

 • Empaatiavõime

 • Rõõmsameelsus, tegutsemislust

 • Pärimuskultuuri edasikandmine

 • Avatus uuele

 

 

print