Projektid

VILJANDI LASTEAED MÄNNIMÄE osales taotlusvoorus "1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga -IT-vahendid - 15.08.2022 - 03.10.2022" edukalt ning viis läbi projekti number 2014-2020.1.03.22-0647 "Männimäe Lasteaia digitalse õppevara soetamine". Tänu projektile rahastas meid Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond 2717,24 euroga ning soetatud sai kokku 15 vahendit:

  • Tale-Bot Pro - 6 tükki
  • Qobo robottigu matemaatikaga laiendusega - 1 tükk
  • Intelino nutirong J-1 - 2 tükki
  • Footon HEV komplekt - 1 komplekt (Komplektis on 2 robotit)
  • LEGO Spike Essentials - 3 tükki
  • MakeBlock mTiny avastajakomplekt - 1 tükk

Antud seadmed võimaldavad tänu oma kasutusvõimalustele pakkuda lastele mitmekesisemat haridust ning õpetajale võimaluse laste huvidele vastavat haridust anda. Robootikavahendid võimaldavad meie lasteaial hõlpsamini erinevaid valdkondi omavahel lõimida ning lisaks põhilistele teemadele ka programmeerimisest ja seadmetest baasteadmisi anda tänu millele areneb laste tehnoloogiline kirjaoskus. Arvestades, et meie maailm on laialdaselt digitaliseeritud on oluline, et juba varakult seda maailma lastele tutvustaksime. Kindlasti ei ole vaja lastevanematel karta, et muud teemad jäävad tahaplaanile. Seadmed annavad võimaluse peamisi valdkondi rohkematel viisidel õpetada ning läbi selle suuremale hulgale lastele teadmisi kinnistada.

Soetatud seadmete puhul panime erilist rõhku ka sellistele seadmetele, mis võimaldavad teistsugust lähenemist nõudvate laste õpetamist lihtsustada. Meil kõigil on oma huvialad ja eelistatud viisid õppimiseks ning nüüd on meie võimalused kõigini jõudmiseks suurendatud.

 

 

  

 

 

 

 --------------------------

 

VILJANDI LASTEAED MÄNNIMÄE osales taotlusvoorus: Keskkonnaprogrammi lasteaia ja põhikooli õppekäigud - 04.04.2022-29.04.2022

Üldharidussüsteemi õpilaste õppeprogrammi läbiviimine (4.5.1)

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) nõukogu otsustas 17.06.2022 koosolekul toetada meie esitatud projekti nr RE.4.05.22-0305 „Mõned suurest loomariigist" taotlust 200 euroga.

Oravakeste rühma lapsed osalesid 11. mail 2023 a. Elisvere loomapargi õppeprogrammis "Mõned suurest loomariigist" https://loodusegakoos.ee/metsakool/16808

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------

 pria.ee

PRIA - PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET

KOOLIKAVA KAASNEVATE HARIDUSMEETMETE TOETUS

1. TEGEVUS "Toiduvalmistamis-, kokandus- ja degusteerimistund või muu selline tegevus: Männimäe Lasteaia mobiilse õppeköögi rahamine"

2. TEGEVUS Teemapäev "VIKERKAAREVÄRVILINE HEATEGU SÜDAMELE"

PROJEKTI SUMMA: 775,72 eurot

print